Calendarul surselor de fnanţare

 • Written by admin
 • 1 iunie 2012 la 5:04
 • Program de finantare

  Activitati eligibile

  Valoarea grantului

  Termen limita – sesiune depunere

  1) POSCCE 1.1. Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii - Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior;- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;- Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus. Maxim 1.065.000 lei 30% pentru  intreprinderile mici 40% pentru intreprinderile mijlocii Inscriere on-line şi depunere proiecte în perioada 12 ianuarie 2012, ora 9.00 – 31 mai 2012, ora 16,00
  Se prelungeste perioada  de depunere pana la 10 iulie 2012
  2) POSCCE 132 Cresterea competitivitatii intreprinderilor mici simijlocii prin achizitionarea de servicii de consultanta nelegate de activitatea curenta a firmei a. Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii;b. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente sicompetitive, precum si pentru crearea de produse competitive;c. Elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;
  d. Elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;
  e. Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;
  f. Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;
  g. Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;
  h. Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii.
  Minim 30% Grant Maxim 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale inregistrata de catre intreprinderea solicitanta in ultimul exercitiu financiar incheiat Sesiunea I
  15 martie – 13 aprilie 2012
  Sesiunea II
  1–29 iunie 2012
  Sesiunea III
  3-28 septembrie 2012
  3) PNDR 123 & N578 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” -Constructii noi si/ sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross-Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile-Schema de Ajutor de Stat se adreseaza tuturor intreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, indiferent de sectorul de activitate, care realizeaza investitii initiale in:
  - imobilizari corporale si/ sau necorporale in industria alimentara;
  - pentru prelucrarea primara a produselor forestiere;
  - pentru producerea de biocombustibili.
  Microintreprinderi si IMM – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ proiect. Iulie 2012
  4) PNDR 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi. In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:
  i.
   Investitii in activitati non-agricole productive
  ii.
   Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local
  iii. Servicii pentru populatia ruralaiv. Investitii in producerea de energie regenerabila
  Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile
  IMPORTANT!: La ultimul CM al PNDR s-a aprobat cresterea intensitatii sprijinului pe masura 312 de la 70% la 85%, doar pentru activitatile de productie
  August 2012
  5) Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008 Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de acord pentru finantare si care realizeaza investitii initiale.
  Conditii de eligibilitate a investitiei:

  - investitia initiala are o valoare care depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);
  - se creeaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010).
  Maxim 28.125 milioane euro 50% Program activ
  6) POSCCE 4.1 A)Cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energieC) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Intreprinderile mari, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie:
  - Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/ echipamente/ sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
  - Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora  noi);
  - Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate).
  Maxim 80 milioane lei; Pentru IMM mici: 30% Pentru IMM mijlocii: 40% 
  Pentru intreprinderi mari: 50%
  Program activ 2012
 • Curs Valutar BNR

 • Sondaj