Despre fonduri europene?

 • No Banner to display

  Ce sunt fondurile europene?

  Fondurile europene post aderare 2007-2013 sau fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

  Cine poate obtine fonduri europene?

  Persoanelor fizice si Inteprinderile individuale
  SRL-urile Microintreprinderile intre 1 si 9 salariati
  Societatile agricole, proprietarii de paduri, producatorii
  Uniunea Europeana sustine orice om intreprinzator si cu dorinta de a realiza ceva pe cont propriu.

  Ce contine un dosar de finantare?

  Componentele unui dosar de finanţare sunt definite în prealabil de fiecare Autoritate de Management în parte printr-un Ghid al Solicitantului pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major de intervenţie.

  În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate de catre solicitanţii finanţărilor.

  În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:
  1. Formularul cererii de finanţare completat
  2. Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv

  Componentele principale ale cererii de finaţare, conform formatului-cadru, sunt următoarele:
  • Informaţii privind solicitantul
  • Date despre proiect
  • Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
  • Bugetul proiectului / Surse de Finanţare
  • Lista de anexe (EX: Anexe la: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – Axa Prioritara 1: “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” – Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii)

  Exemple de documente anexe:
  • Statut sau documente de asociere;
  • Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;
  • Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
  • Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;
  • Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
  • Autorizaţia de construcţie;
  • Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;
  • Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
  • Proiectul tehnic;
  • CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.

  Care sunt conditiile pentru a beneficia de fondurile structurale?

  Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile stabilite in Programul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Cadru de Implementare trebuie prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale cerinte specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii „cererii de proiecte”sau in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.


 • RSS Stiri fonduri-structurale.ro

   

 • Categorii articole

   

 

 • Sondaj